Un post vacat a fost făcut public! Un spital angajează asistent medical, fiind necesare studii postliceale. Data limită de depunere a dosarului este 4 iulie.

Un spital angajează asistent medical! Este vorba de Spitalul Orăşenesc „Sf. Spiridon”, Mioveni. Postul vacant este de asistent medical principal generalist PL la Cabinet ambulatoriu medicină internă.

Pentru a ocupa postul vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă diplomă de absolvire școală postliceală sau echivalentă (PL); vechime minimum 6 luni ca asistent medical, autorizație de liberă practică; competență operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
04 iulie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
16 iulie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
18 iulie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Candidații vor prezenta un dosar cu următoarele documente:
cererea de înscriere la, copia actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, cazierul judiciar, adeverință medicală,
curriculum vitae.