De luni, din data de 14.10.2019 va începe acţiunea de primire a cererilor şi a declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinţei, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020.

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este conditionată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia: alocaţiei de stat

Pentru ajutorul cu energie termică în sistem centralizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa ,veniturile şi bunurile solicitanţilor, se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi numai la furnizorul de energie termică – S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. – situat în strada Calea Bucureşti, bl. U4, mezanin, în centrele de colectarea cererilor stabilite de acesta, respectiv:

Nr. Centrului de colectare cereri Locaţia centrului de colectare cereri

Centrul nr.1 Punctul Termic 907
(Locaţie: Cartierul Gavana langă Sc.Generala Matei Basarab)
Centrul nr.2 Sediul SC TERMOCALOR CONFORT
(Locaţie :Calea București, bl.U4, mezanin )
Centrul nr.3 Sediul SC TERMOCALOR CONFORT
(Locaţie: Calea București, bl.U4, mezanin –

Centrul nr.4 Punctul Termic 602
(Locație: cartierul Trivale, langă Dispensar)
Centrul nr.5 Punctul Termic 802
(Locație: cartierul Craiovei, lângă Kaufland )
Centrul nr.6
Punctul Termic 1006
(Locație: cartierul Prundu Petrochimiștilor,lângă piata Prundu)

Activitatea de primire a cererilor pentru energie termică se va desfăşura după următorul program: Luni-vineri 9.00-15.00.

Nu pot primi ajutor de încălzire persoanele care au alte imobile aflate în proprietate în afare celei de domiciliu, terenuri mai mari de 1.000 de metri pătraţi în zona urbană sau de peste 2.500 metri pătraţi în zona rurală, autoturism sau motocicletă a cărei vechime este mai mică de 10 ani, mai multe autoturisme sau motociclete, cu o vechime mai mare de 10 ani, tractor, conbină agricolă, utilaje de prelucrare agricolă sau de prelucrare a lemnului, şalupe, microbuze sau autocamioane. De asemena nu pot beneficia de acaets ajutor persoanele care deţin depozite bancare de peste 3.000 de lei, terenuri, animale, păsări, a căror valoare netă de producţie depăşeşte 1.000 de euro pentru perosana singură sau 2.500 de euro pentru familie.