Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 500 de milioane de euro, propusă penteu a sprijini întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniile turismului, cazării, serviciilor alimentare, agențiilor de turism, în contextul epidemiei de coronavirus. Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar, informează Reprezentanța CE în România. 

Sprijinul public, sub formă de subvenții directe, va acoperi până la 20% din pierderile de venituri (sau, în cazul anumitor agenții de turism care aplică un regim special, volumul facturilor emise pentru servicii turistice, inclusiv marja) pe care beneficiarul le-a înregistrat în perioada 1 ianuarie – 21 decembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă din 2019.

Măsura, aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat, urmărește să ajute beneficiarii să-și acopere nevoile de lichidități și să  continue activitățile în timpul pandemiei și ulterior.

Condiții de acordare a ajutorului:

– sprijinul nu va depăși 1,8 milioane EUR per beneficiar, astfel cum se prevede în cadrul temporar

– ajutorul va fi acordat cel mai târziu la 31 decembrie 2021

„măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile cadrului temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat”, potrivit unui comunicat al Reprezentanței CE.