Post vacant la Primăria Pitești! Condițiile de angajare sunt…

Post vacant la Primăria Piteşti! Se organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcţiei publice de execuţie de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Management Resurse Umane.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 22 noiembrie. Proba scrisă a concursului se va desfășura pe 29 noiembrie, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Piteşti, iar interviul pe 5 decembrie.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științelor economice;
– vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;
– cunoștințe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT;
– certificat de absolvire a unui curs de Inspector în domeniul  Securității și Sănătății în Muncă;
– certificat de absolvire a unui curs de Inspector Resurse Umane;
– cunoștințe de limba engleză, nivel de cunoaștere mediu, care vor fi testate în cadrul concursului;
– condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.