Ministrul a spus că pentru celelalte clase nu se impune modificarea calendarului pentru încheierea situației școlare.

Ligia Deca a mai spus că probele de competențe la examenul de bacalaureat vor fi susținute în perioada 14- 23 iunie, iar pentru probele scrise la bacalaureat și evaluarea națională ”nu se impune moeidificarea calendarului”.

Ministrul a mai anunțat alte două noutăți cuprinse în ordinul de ministru, prima încheierea situației școlare în cazuri excepționale cu minimum 2 note de către profesorii care predau acele discipline. ”Deci doar profesorii de la acele discipline. Nicăieri în ordin nu apare o înlocuire a cadrului didactic cu altcineva”, a spus Ligia Deca.

A doua prevedere, un pas birocratic în minus,  eliminarea obligativității validării situație școlare în ansamblu la nivel de școală de către consiliul profesoral.

În acet timp profesorii au anunțat un nou protest în București pentru vineri.