Încep verificările cererilor pentru subvenţie la căldură!

Angajaţii societăţii furnizoare încep verificările cererilor pentru subvenţie la căldură depuse de piteşteni, pentru sezonul de iarnă 2018-2019. Cei care sunt prinşi că au minţit în declaraţii, vor da banii înapoi. Există şi situaţii în care beneficiarii riscă dosare penale.

Încep verificările cererilor pentru subvenţie la căldură! Termenul limită de depune a solicitărilor a fost data de 20 noiembrie. Acum cererile vor fi centralizate şi vor fi analizate documentele depuse la dosar. Se vor face verificări în paralel cu ANAF pentru a se stabili dacă piteştenii au declarat venituri mai mici faţă de cele reale, pentru a primi subvenţie. De asemenea sunt făcute verificări şi cu privire la numărul de persoane declarate.

În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere datele nu sunt reale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare. Sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, si se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor care nu-și permit să plătească cheltuiala cu căldura în timpul sezonului rece. Subvenţia se acordă celor cu un venitul net de maxim 786 lei în cazul familiilor și de maxim 1082 lei în cazul persoanei singure.