Deşeurile neseparate de la tomberon pot aduce facturi mai mari la gunoi

Un apel a fost făcut către cetăţeni de Gabriel Moiceanu directorul ADI SERVSAL Argeş, miercuri. Deşeurile neseparate de la tomberon pot aduce facturi mai mari pentru argeşeni! Acesta a precizat că deşeurile menajere nu trebuie amestecate cu cele din construcţii .

Deşeurile neseparate de la tomberon pot aduce facturi mai mari la gunoi! Astfel, potrivit directorului executiv al ADI SERVSAL Argeș, începând cu anul 2019, conform OUG 74/2018 , se vor aplica tarife diferențiate pe fiecare flux de deșeu colectat (rezidual, biodegradabil, hârtie/carton, plastic/metal și sticlă. Toate autoritățile locale vor plăti de acum înainte, un tarif unic pe tonă iar diferențele de cost pentru persoană pot fi generate de la o localitate la alta, în funcție de cantitățile colectate și de modul de operare (individual sau la platformă).

Este posibilă echilibrarea costurilor dacă reducem cantitatea de deșeuri generată separându-le:

– Devierea deșeurilor biodegradabile (legume/fructe stricate, deșeuri verzi, pământoase) în compostoare individuale sau în propria gospodărie, în special în mediul rural

– Separarea deșeurilor reciclabile în sacii puși la dispoziție de operator

– Interzicerea depozitării în recipienţii de colectare (pubele, containere) a gunoiului de grajd, animale moarte, cenuşă, resturi din amenajări şi construcţii etc.

Potrivit actualelor prevederi legale, noile tarife aplicabile pentru deșeurile ridicate de către operator din UAT-uri sunt:

· Tarif/tonă – reziduale contractare directă – 334,45 + 30 ec + TVA = 433,7 lei

· Tarif/tonă – reziduale taxă la primărie colectare /gospodărie – 299,16 + 30 ec + TVA = 391,7 lei

· Tarif/tonă – reziduale taxă la primarie colectare la platformă – 273,95 + 30 ec + TVA = 361,7 lei

· Tarif /tonă – biodegradabile taxă platită la primărie 257,63 + TVA = 306,58 lei

Un cetăţean trebuie să producă anual maxim 130 kilograme gunoi

 

Conform normei de generare pe persoană din Planului National de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), la tarifele actuale, cu toate cheltuielile incluse (colectare, transport, tratare, sortare, amortizmente, rambursări credite), trebuie să avem următoarele costuri pe persoană:

Qgen. / rural este de 0,13 tone/an x 391 lei tonă = 50,88 lei/an = 4.24 lei pers /lună – taxă la primărie

Qgen. / rural este de 0,13 tone/an x 433,7 lei tona = 56.38 lei/an = 4.7 lei pers /lună – tarif la operator

Qgen /urban este de 0,241 tone/an x 433,7 lei = 94,40/12 luni = 7,87 lei /lună/pers.

Qgen /urban este de 0,241 tone/an x 433,7 lei = 104,52/12 luni = 8,71 lei /lună/pers. – tarif la operator.

Aşadar, deşeurile neseparate de la tomberon, pot aduce facturi mai mari din cauza colectărilor care vor fi mai dese şi în cantităţi mai mari, implicând costuri suplimentare. În plus riscăm penalităţi din partea UE pentru deşeurile nereciclate.