Angajări la DGASPC Argeș! Sunt opt posturi libere

Se fac angajări la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș. Sunt vizate șapte posturi contractuale și o funcție publică de conducere.

Angajări la DGASPC Argeș! Până pe 16 noiembrie, se pot depune dosarele de concurs la sediul instituției din Pitești pentru mai multe funcții.

Un post de administrator tr. I M la Centrul de zi Bambi Câmpulung – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și o vechime în muncă de minimum 3 ani. Un post de referent tr. IA M  (magaziner) la Complexul de Servicii pentru Copii cu Dizabilități Costești – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și o vechime în muncă de minimum 6 ani. Un post  referent de specialitate gr. II S la DGASPC Argeș –Compartiment PSI și SSM – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, pe următoarele domenii: drept, științe sociale, științe economice, administrație publică sau științe inginerești. De altfel, candidatul trebuie să posede certificat de specialist/inspector în domeniul Sănătății și Securității în Muncă sau certificat Cadru Tehnic PSI.

Concursul va avea loc pe 27 noiembrie, de la ora 10.00 – proba scrisă, iar interviul o să fie stabilit în maxim 4 zile de la susținerea primei probe.

De asemenea, până pe 19 noiembrie se pot depune dosarele de concurs la sediul instituției din Pitești pentru următoarele funcții:

Un post de psiholog stagiar la complexul de Tip familial „Casa noastră” Pitești – studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei, iar candidatul trebuie să fie membru în Colegiul Psihologilor din România, cu atestat în specialitatea „psihologie clinică”. Un post de logoped debutant și unul de educator debutant (ergoterapeut) la Centrul de zi pentru copii/tineri cu dizabilități „Șanse egale” Domnești. Pentru a candida pe postul de logoped este nevoie de studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei, iar candidatul trebuie să fie membru în Colegiul Psihologilor din România, cu atestat în specialitatea „psihologie clinică” sau „psihopedagogie specială”. Pentru postul de ergoterapeut – studii superioare absolvite cu diplomă, specializarea terapie ocupațională. Un post de infirmieră debutant  la Centrul de Tip Familial „Găvana” Pitești – studii generale.

Concursul va debuta pe 28 noiembrie, ora 10.00, cu proba scrisă, iar interviul urmează să fie stabilit în maxim 4 zile de la susținerea primei probe.

Până pe 26 noiembrie, se pot depune și dosarele de concurs pentru funcția publică de conducere vacantă de Șef Birou Juridic Contencios, clasa I, grad profesional II în cadrul Direcției.

Candidații trebuie să dețină studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe sociale sau drept. Proba scrisă va avea loc pe 10 decembrie, de la ora 10.00.