A scăzut rata şomajului în Argeş! Peste 8.000 de şomeri în judeţ

Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă anunţă că a scăzut rata şomajului Argeş ! Cu toate acestea la sfârşitul lunii noiembrie 2018, numă­rul total al şomerilor în­registraţi era de 8.199 de persoane, din care 1.698 îndemnizaţi şi 6.501 neindemnizaţi.

A scăzut rata şomajului în Argeş! Numărul este în uşoară scădere faţă de luna precedentă. Astfel, comparativ cu luna octombrie, când rata şomajului a fost de 3,21%, în noiembrie s-a înregistrat o scădere cu 0,06 puncte procentuale, ajungînd la 3,15%.

Analizând structura şomerilor pe sexe, din cei 8.199 de şomeri, 3.705 sunt femei. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă al şomerilor lunii octombrie, 7.001 de persoane provin din mediul rural şi 1.198 sunt din mediul urban. Şomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Argeş, respectiv 32%. Cu studii primare sunt 25,3% şi cu studii liceale sau postliceale 15%. Şomerii cu nivel de instruire profesional, arte şi meserii reprezintă 13,6% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii superioare 4,2%. De asemenea, şomerii fără studii reprezintă 9,9% din totalul celor înregistraţi.

Structura şomajului pe grupe de vârste era următoarea la finalul lunii noiembrie. Astfel, din cei 8.199 de şomeri, numărul celor cu vîrsta sub 25 de ani era de1.007 persoane; între 25 – 29 ani, 459 persoane; între 30 – 39 ani, 1.618 persoane; între 40 – 49 ani, 2.288 persoane; între 50 – 55 ani, 1.397 persoane, iar peste 55 ani, 1.430 de persoane. Aşadar deşi rata şomajului a scăzut, numărul celor care nu au un loc de muncă se menţine în continuare ridicat.