Restanţierii pot rămâne fără case! Legea asociaţiilor de proprietari a intrat în vigoare

Restanţierii riscă să rămână fără case. A fost modificată legea privind asociaţiile de proprietari, iar recent aceasta a intrat în vigoare. Sunt noi reguli pentru debitori şi chiriaşi.

Restanţieirii riscă să rămână fără case, acesta putând fi ipotecate, potrivit Legii nr. 196/2018 . Amenzile sunt uriaşe pentru cei care nu respectă noua legislaţie, ce aduce modificări semnificative.

Noua lege prevede că proprietarii nu vor mai putea fi reprezentaţi în adunarea generală de preşedinte, un membru al comitetului de bloc ori de administrator. Dacă totuşi nu pot participa, ei trebuie să mandateze un alt membru al asociaţiei printr-o împuternicire scrisă şi semnată.

O modificare care îi afectează în mod direct pe proprietari este cea prin care aceştia, dacă nu vor permite accesul în locuinţa pentru reparaţii, lucrări sau în situaţii de urgenţă, după ce au primit preaviz motivat de la asociaţie, vor risca o amendă de la 500 la 3.000 de lei.

Cotele de contribuţie trebuie plătite în maximum 30 de zile calendaristice de la data afişării listei lunare de plată, conform noii legi, faţă de legea actuală, care prevede 20 de zile. Restanţierii au, aşadar, mai mult timp la dispoziţie să îşi achite datoriile.

Administratorul va trebui să notifice scris restanţierii, de asemenea. Proprietarii vor putea fi executaţi silit pentru neplata datoriilor. Cei care întârzie să îşi plătească întreţinerea sau acumulează datorii se pot trezi cu apartamentul ipotecat. Proprietarii de apartamente sunt obligaţi prin lege să vină la şedinţele de bloc.

Orice proprietar care închiriază va trebui neapărat să notifice asociaţia cu privire la prezenţa chiriaşilor în apartamentul sau în cel mult zece zile de la semnarea contractului de închiriere. De asemenea, la bloc vor putea să se înfiinţeze şi asociaţii de chiriaşi, conform noii legi. Chiriaşii se vor putea constitui în asociaţii care să le reprezinte interesele.

Noua reglementare prevede o obligaţie expresă a proprietarilor de a comunica asociaţiei şi organului fiscal local orice schimbare a suprafeţei construite sau utile, în cel mult 30 de zile de la încheierea lucrărilor. Nerespectarea acestei obligaţii va atrage, potrivit actului, o amendă de la 200 la 1.000 de lei.