În atenţia elevilor care primesc pensie de urmaş! Dată limită de depunere a adeverinţelor

Casa Judeţeană de Pensii Argeş atrage atenţia elevilor care primesc pensie de urmaş că se apropie termenul limită de depunere a adeverinţelor. Pentru a evita sistarea plăţii, cei interesaţi trebuie să respecte obligaţiile impuse.

În atenţia elevilor care primesc pensie de urmaş! Cei interesaţi trebuie să respecte următoarele termene: adolescenţii care au vârsta peste 16 ani şi urmează o formă de învăţământ (liceu zi/seral sau şcoală postliceală), trebuie să depună adeverinţa de elev, până la data de 25 septembrie. Se va depune şi cupon de pensie şi copia actului de identitate a copilului urmaş sau a tutorelui, unde este cazul. În adeverinţă se va preciza că în anul şcolar 2018 – 2019 urmează o formă de învăţămînt. În cazul nedepunerii acestei adeverinţe, pensia de urmaş aferentă lunii octombrie 2018 se sistează.

Studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 de ani, au obligaţia ca până la data de 25 septembrie 2018 să depună o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că îşi continuă studiile în anul universitar 2018 – 2019, însoţită de un cupon de pensie şi copia actului de identitate a copilului urmaş sau a tutorelui, unde este cazul. Ulterior, studenţii vor ataşa la dosar şi adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ din care să rezulte că urmează o formă de învăţământ superior în anul universitar 2018 – 2019. Şi de această dată se va depune cupon de pensie şi copie a actului de identitate.

Dacă studenţii nu vor depune în termenele prevăzute mai sus documentele necesare, nu vor primi pensie de urmaş pentru luna noiembrie. Pensiile reţinute de la plată, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate.