Primăria Ștefănești angajează! Două săptămâni de depunerea dosarelor

Anunț făcut public de ANFP! Primăria Ștefănești angajează arhitect șef. Înscrierile la concurs se pot face până pe data de 27 februarie. Așadar, cei interesați mai au la dispoziție două săptămâni să își depună dosarele.

 

Primăria Ștefănești angajează! Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei vacante de arhitect şef al oraşului Ştefăneşti, judeţul Argeş. Cei interesaţi trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Intersantă este una dintre cerinţe care prevede că cel care candidează să nu fi făcut poliţie politică. Altfel spus, nu sunt admise dosarele foştilor informatori ai Securităţii. Acesta lucru ar trebuie dovedit,  la dosar urmând a fi depusă fie o adeverinţă a CNSAS, fie o declaraţie pe propria răspundere.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor.
-atestat Registrul Urbaniştilor din România;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 7 februarie 2019:
Pe 13 martie 2019, ora 10:00 va avea loc proba scrisă
Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.