Grefierii amenință cu greva! Lista cu revendicări trimisă prim-ministrului

Reprezentaţii Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial au înaintat un memoriu primului ministru Viorica Dăncilă cu o serie de revendicări. Grefierii ameninţă cu greva dacă solicitările nu vor fi luate în seamă. Principale nemulţumiri sunt legate de calculul greşit al salariilor şi de condiţiile de muncă.

Protestele vor bloca activitatea instanţelor

Grefierii amenință cu greva! Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a trimis prim-ministrului Viorica Dăncilă, dar şi în atenţia Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale Marius Constantin Budăi şi a Ministrului Justiţiei Tudorel Toader, un memoriu. Din Sindicatul Dicasterial fac parte şi grefieri din cadrul instanţelor şi parchetelor din Argeş. Iată care sunt cerinţele grefierilor.

„Vă informăm că nerezolvarea problemelor cu care se confruntă categoria noastră profesională, precum și adoptarea unui act normativ, indiferent de forma pe care o va îmbrăca și care va produce efectele mai sus enumerate, vor genera mișcări de protest, care vor conduce până la blocarea totală a activității în instanțe și parchete.

Calendarul și forma mișcărilor de protest vor fi anunțate ulterior, în raport de poziția pe care o vor adopta factorii decidenți în raport de aspectele anterior menționate.

(…)solicităm factorilor decidenți să organizeze, de urgență, o întrevedere cu reprezentanții organizațiilor profesionale și sindicale constituite la nivelul profesiei, în cadrul cărora să fie dezbătute, identificate și luate măsuri concrete pentru soluționarea următoarelor probleme:

1. Eliminarea inechităților salariale la nivelul autorității judecătorești prin acordarea în procent integral a sporurilor cuvenite personalul auxiliar de specialitate și conex;

2. Reanalizarea grilei de salarizare prevăzute pentru personalul auxiliar de specialitate și conex;

3. Exceptarea indemnizației de hrană de la calculul procentului de 30% prevăzut de art. 25 din Legea nr. 153/2017 în care trebuie să se încadreze ordonatorii de credite;

4. Identificarea unei soluții legislative și financiare pentru plata orelor suplimentare efectuate;

5. Inițierea elaborării standardelor ocupaționale și a calificărilor profesionale corespunzătoare pentru funcțiile care compun categoria profesională a personalului;

6. Înființarea unei direcții de specialitate în Ministerul Justiției care să reprezinte şi să gestioneze din punct de vedere profesional cariera grefierilor;

7. Redimensionarea schemelor de personal din instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea raportate la volum de munca si alți indicatori sau particularități;

8. Dotarea corespunzătoare a instanțelor și parchetelor din punct de vedere al siguranței și sănătății în muncă, în vederea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității”, se precizează în memoriu.