Mărgărin Blidaru, viceprimarul municipiului Câmpulung a fost găsit incompatibil de Agenția Națională de Integritate.

Viceprimarul Blidaru ar fi deținut și calitatea de reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii de Muzică Câmpulung. Funcția de viceprimar este incompatibilă cu cea de membru într-un consiliu de administrație.

„În perioada 24 iunie 2016 – 28 septembrie 2017 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii de Muzică Câmpulung, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.”, informează ANI.

Mărgărin Blidaru a încălcat dispoziția care prevede următoarele:

„Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice […]”.