Furnizorul de serviciilor de apă şi canalizare din Argeş vine cu o veste bună pentru clienţii săi. Apometrele şi distribuitoarele montate de Apă Canal 2000 S.A, nu vor mai fi plătite de consumatori ci de către operatorul regional.

Societatea Apă Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, vine cu o veste bună pentru consumatori. Începând cu data de 18.04.2019, contravaloarea apometrelor montate la noile branșamente ce vor fi executate utilizatorilor va fi suportată de către societate. De asemenea, în cazul branşamentelor individuale la blocuri, societatea va suporta şi costul distribuitoarelor.

Măsura a fost luată în baza Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii nr. 7/17.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi vine astfel în sprijinul utilizatorilor, în acest fel diminuându-se costurile realizării branșamentului de apă.

După vestea bună vine însă şi avertimente către clienţi. Consumatorii au mai multe obligaţii: să permită accesul liber și necondiționat al reprezentantului care efectuează citirea periodică a aparatului de măsură; să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protecției și integrității fizice a contorului; orice reparație și orice înlocuire de contor/apometru al cărui sigiliu a fost rupt și care a fost deschis sau demontat ori a cărui deteriorare se datorează unei cauze străine sau unei funcționări anormale în condiții de îngheț, incendiu, șocuri exterioare, furt, etc., sunt efectuate de Operatorul serviciului, pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului dacă se constată vina acestuia, și/sau dacă acesta nu a luat măsurile necesare de protejare și păstrare a integrității.
Cu alte cuvinte, SC Apă Canal nu va mai percepe taxă pentru apometrul sau distribuitor dar dacă acesta se va strica din vina consumatorului, înlocuirea va fi plătită se client.