Șase comune din Argeș au fost prinse în proiectul de cadastrare prin fonduri europene. Este vorba despre Stoenești, Dragoslavele, Băiculești, Merișani, Dâmbovicioara și Valea Mare Pravăț.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 215 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de județe. Printre acestea se numără și cele șase comune argeșene menționate mai sus.

ANCPI a publicat în data de 11 octombrie 2019, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, anunțul “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor Etapa 2 – 215 UAT- uri din 37 de județe”.

Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Achizițiile se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a  celor 215 loturi este de 1.294.509 de hectare.

Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea estimată este de 169.580.679 de lei fără TVA. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 noiembrie 2019.

Lista UAT-urilor din jud. ARGEȘ pentru care a fost inițiată procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor:

  • Stoenești – cu o suprafață estimatp de contractat de 12.659 ha;
  • Dragoslavele – 10.852 ha;
  • Băiculești – 7.303 ha;
  • Merișani – 6.021 ha;
  • Dâmbovicioara – 5.279 ha;
  • Valea Mare Pravăț – 5.582 ha.

Foto: descriptiv.