Au avut loc modificări legislative în sistemul de asigurări de sănătate. Valabilitatea biletelor de trimitere pentru pacienţi s-a majorat. Concediile medicale nu mai au nevoie de ştampile putând fi decontate şi fără.

S-a prelungit valabilitatea biletelor de trimitere pentru pacienţi! Casa de Asigurări de Sănătate Argeş a făcut anunţul.

„Pentru creşterea accesului asiguratţlor la serviciile medicale clinice şi paraclinice din ambulatoriu, inclusiv pentru cele de îngrijiri paliative, noi prevederi legislative în materia asigurărilor sociale de sănătate din România stabilesc o nouă valabilitate a biletelor de trimitere. Astfel, începând cu semestrul al II-lea al anului 2019, pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialităţi clinice şi îngrijiri paliative, precum ţi pentru investigaâii paraclinice, au o valabilitate de 90 de zile calendaristice.

Cât priveşte numărul de consultaţii care se decontează în baza unui bilet de trimitere, acesta rămâne nemodificat. Conform legislaţiei, casele de sănătate vor deconta 4 consultatii pe trimestru, dar nu mai mult de două consultaţii pe lună” au precizat reprezentanţii CAS Argeş.

O altă precizare, este aceea că certificatele de concediu medical nu se vor refuza la plată de către angajator în lipsa stampilei furnizorului emitent., nemaiexitând obligativitatea acesteia.