Centrul de Transfuzie Sanguină Piteşti are un post de asistent medical generalist vacant. Acesta a fost scos la concurs. Dosarele se pot depune până pe data de 24 mai.

Centrul de Transfuzie Sanguină Piteşti, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de asistent medical medicină generală cu PL (postliceală), în cadrul Compartimentului Laborator Recrutarea, educarea donatorilor și Colectă sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Pitești.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă diplomă de Școală Sanitară Postliceală sau echivalent; certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R.; minimum 6 luni vechime în specialitate-asistent medicină generală cu PL. Evident pe lângă acestea, trebuie să aibă cetăţenia română , să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu şi o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, etc.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
24 mai 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
04 iunie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
04 iunie 2019, ora 15:00: proba practică;
05 iunie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Piteşti, din str. Negru-Vodă, nr. 43, Judeţul Argeş, telefon: 0348/410.161, 0348/410.162.