Primăria Pitești anunță scutire de la plata accesoriilor aferente taxelor restante la 31 martie.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 292/17.09.2020 a fost aprobată instituirea facilității fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Pitești, precum și procedura de acordare a acesteia, care se aplică până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv.

Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020, se depune până la data de 10 decembrie 2020, inclusiv, iar Cererea de anulare a accesoriilor se depune până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv.

Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, precum și Cererea de anulare a accesoriilor se pot depune:

la compartimentele de specialitate:
– în cazul persoanelor fizice la:

Centrul de încasări situat în strada Victoriei 
– Centrul de încasări situat în bulevardul Republicii
– Centrul de încasări situat în bulevardul 1 Decembrie 1918
– Centrul de încasări situat în strada Bradului

– în cazul persoanelor juridice la:

Sediul Primăriei Municipiului Pitești, situat în strada Victoriei
prin mijloace electronice de transmitere la distanță:
a) fax la numărul: 0248.21.21.66;
b) poștă electronică la adresa de email [email protected];
c) adresa de internet www.primariapitesti.ro, opțiunea Servicii electronice – Depunere ONLINE solicitări – Direcția Impozite și Taxe Locale;
prin intermediul serviciilor poștale.
Pentru obligațiile fiscale administrate de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 și Cererea de anulare a accesoriilor se depun la sediul acestui serviciu din Calea București

Sursa: Realitatea de Arges