Inspectorii ITM Argeş au avut un final de an încărcat, aceştia desfăşurând mai multe controale în judeţ în urma cărora au aplicat amenzi în valoare de 86.000 lei.   

Astfel, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 151 de controale. Acestea au fost făcute în principalele domenii de activitate: comerţ, alimentaţie publică, construcţii, protecţie şi pază, transport. La 6 dintre angajatori s-au constatat următoarele deficienţe: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; necomunicare eveniment;  lipsă echipament individual de protecţie.
 Controalele ITM Argeş din decembrie s-au axat însă şi pe diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată. În acest sens, s-au efectuat controale în Comerţ, confencţii, alimentaţie publică, transport, construcţii, protecţie şi pază.
În total s-au făcut 161 de controale, iar la 12 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 15 persoane. Valoarea amenzilor aplicate a fost în sumă de 60.000 lei. Deficienţele constatate în urma controalelor: neevindeţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; necompensarea în bani, la încetarea activităţii a concediului de odihnă cuvenit nneîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă;  netransmitere contract individual de muncă în Revisal.