Persoanele care nu dețin cărți de identitate sau le au expirate, pot profita de ziua alegerilor prezidențiale pentru a obține documentele. Va fi program special, sâmbătă şi duminică, pentru a întocmirea şi eliberarea de cărţi de identitate, la Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești.

„În scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții optime a procesului electoral, programul de lucru cu publicul al Serviciului Evidența Persoanelor a fost extins și în zilele de weekend în care vor avea loc alegerile”, anunţă D.E.P. Piteşti. Astfel piteştenii pot obţine documentele în zilele primului tur cât şi în cele destinate turului al doilea.

Astfel, persoanele care nu dețin carte de identitate din cauză că a expirat sau a fost pierdută pot să o reînnoiască. Noul act de identitate va fi întocmit și eliberat pe baza cererii scrise a persoanei și a documentelor cu care, se face dovada numelui, stării civile, cetățeniei române și a domiciliului.

Atunci când nu pot fi prezentate anumite documente (certificate de stare civilă, dovezi cu privire la domiciliu), se va elibera carte de identitate provizorie.

Programul de lucru cu publicul, în zilele de 09 și 10 noiembrie 2019, precum și în zilele de 23 și 24 noiembrie 2019, va fi următorul: sâmbătă, 09.11.2019 și 23.11.2019, în intervalul orar 08:00 – 16:00; duminică, 10.11.2019 și 24.11.2019, în intervalul orar 07:00 – 21:00.