Angajări la Prefectura Argeş! Vezi ce post e liber

Se fac angajări la Prefectura Argeş! Este scos la concurs un post de consilier juridic. Candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii.

Angajări la Prefectura Argeş! Se organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul superior – Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, apostila, relaţii cu publicul. Concursul se organizează la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Argeş, după cu urmează: -11.12.2018, ora 10:00-proba scrisă; 13.12.2018, ora 10:00-proba interviu.

Condiţii de participare: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinte juridice, specializare: drept. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 7 ani.

Dosarele de înscriere pentru angajări la Prefectrua Argeş se depun până la data de 28.11.2018, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş, Piaţa Vasile Milea, nr 1, etaj 1, cam 76.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Instituţiei Prefectului -Judeţul Argeş,
www. ag.prefectura.mai.gov.ro

Informaţii suplimentare la sediul Instituţiei Prefectului -Judeţ Argeş şi la tel.: 0248/631100