Analize medicale gratuite pentru persoane defavorizate din Piteşti

Va fi oferit un pachet de analize medicale gratuite pentru persoane defavorizate din Piteşti. Primăria Piteşti a lansat cererea de oferte în acest sens. Beneficiarii vor fi 565 de femei bărbaţi şi copii din familii nevoiaşe.

Analize gratuite pentru persoane defavorizate din Piteşti! Iniţiativa face parte din proiectul ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești”, derulat de primăria Piteşti. Administraţia locală a lansat cererea de oferte pentru laboratoarele de analize medicale. valoarea estimată pentru întregul pachet de servicii este estimat la 272.000 lei fără TVA.

Fiecare din cei 565 de membri ai grupului tinta va beneficia anual, timp de 2 ani, de un set de analize medicale gratuite. Pachetul conţine analize de bază, incluzând, dar fără a se limita la: hemoleucograma completă, determinarea timpului de coagulare a sângelui, profil lipidic, creatinina serică, glicemie, colesterol seric total, urina-sediment, cultură secreții vaginale/PSA, trigliceride, bilirubina totala, Tsh, TGO.

Prestatorul va avea capacitatea de a asigura serviciile medicale conform programărilor și graficelor stabilite, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

Obiectivul proiectului este promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. mai are ca scop şi integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, şi reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. Ofertele pot fi depuse până joi 29 noiembrie, la ora 16.00